ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

1. VULNERABILITY ASSESSMENT – DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ LỖ HỔNG BẢO MẬT

Thực hiện kiểm tra, đánh giá, rà soát trên hệ thống thông tin của khách hàng để tìm ra các điểm yếu, lỗ hổng và lỗi kỹ thuật trong quy trình vận hành.

Dịch vụ sẽ giúp khách hàng có cái nhìn toàn cảnh về các rủi ro anh ninh an toàn thông tin đối với hệ thống CNTT từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Từ đó, giúp khách hàng nhanh chóng đưa ra các hành động phòng chống xâm nhập của tội phạm công nghệ cao, giảm thiểu các rủi ro tối đa khi hệ thống bị tấn công.

2. PENETRATION TESTING – DỊNH VỤ ĐÁNH GIÁ KIỂM THỬ XÂM NHẬP

Kiểm thử xâm nhập là phương pháp kiểm tra mức độ bảo mật của một hệ thống được thiết kế phòng thủ theo chiều sâu nhằm xác thực lại tính hợp lí. Thông qua việc thực hiện đánh giá kiểm thử xâm nhập, khách hàng sẽ được cung cấp thông tin về tình trạng an ninh của những vùng lưu trữ, xử lý, truyền tải thông tin quan trọng trong hệ thống.

SAIGONLAB sẽ tiến hành việc rà soát lỗ hổng mà không yêu cầu gì từ phía khách hàng. Với kiểm thử xâm nhập, các chuyên gia sẽ đóng vai trò là kẻ tấn công, áp dụng tư duy và kịch bản của hacker để thử nghiệm tấn công hệ thống.

4. SECURITY INCIDENT HANDLING – DỊCH VỤ HỖ TRỢ XỬ LÝ SỰ CỐ

- Dịch vụ Phòng chống tấn công từ chối dịch vụ (DDoS Protection).

Thực hiện việc can thiệp và vô hiệu hóa các yêu cầu kết nối ảo từ mạng Botnets của tin tặc trong thời gian không quá 48 tiếng

- Dịch vụ Điều tra tấn công hệ thống (Security Forensics).

Việc điều tra tấn công hệ thống sẽ giúp cho khách hàng có thể xác định được cuộc tấn công vào hệ thống đã diễn ra như thế nào, nguyên nhân dẫn đến việc hệ thống bị tấn công/xâm nhập thành công, đồng thời có thể nắm rõ được những hệ thống nào đã bị chiếm quyền kiểm soát.

3. SECURITY AUDITING – DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH BẢO MẬT

Security Audit là quá trình đánh giá về an ninh hệ thống để đảm bảo rằng các phương pháp an ninh an toàn thông tin của hệ thống vẫn hiệu quả và hoạt động đúng mục đích sử dụng.Việc đánh giá này thường dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá bảo mật quốc tế, các Hệ thống thực hành.

Best Practices) được thế giới công nhận. Sau khi kiểm định, chuyên viên SAIGONLAB sẽ đưa ra các báo cáo/ khuyến nghị cho phía khách hàng nhằm loại bỏ các lỗi bảo mật của hệ thống, tăng cường khả năng phòng thủ toàn diện trước mọi tấn công từ bên ngoài.