DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN THÔNG TIN CHO HỆ THỐNG WEBSITE

     Website là một trong những phương tiện để công ty, doanh nghiệp quảng bá hình ảnh và giao tiếp với khách hàng xa thuận tiện hơn. Web phải bảo mật, toàn vẹn và sẵn sàng phục vụ khách hàng. Để có thể hạn chế mối đe dọa với website của bạn, phát hiện kiệp thời và có biện pháp vá lỗ hổng, SaiGonLab cung cấp đến khách hàng dịch vụ đánh giá an toàn thông tin cho hệ thống website.

 
 

 

     Các chuyên gia Saigonlab sẽ sử dụng công cụ, kỹ thuật và tư duy như kẻ tấn công để thử nghiệm xâm nhập vào hệ thống website của khách hàng nhưng không gây ra ảnh hưởng, tổn thương tới hệ thống. Các dịch vụ cụ thể của SaiGonLab bao gồm:

     - Đánh giá điểm yếu an toàn thông tin trên ứng dụng web

     - Tấn công, thâm nhập thử hệ thống dựa trên các điểm yếu tìm kiếm được thực hiện đánh giá trên các ứng dụng website phổ biến: ASP, ASP.NET, PHP, JSP,…

     - Báo cáo theo chuẩn: PCI DSS, SANS,…

     - Đánh giá điểm yếu an toàn thông tin trên máy chủ web:

     - Thực hiện đánh giá trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Microsoft Windows, Unix, Cisco, Linux, Apple Macintosh, VMWare,…

     Lập báo cáo, phân tích chi tiết điểm yếu: mức độ nguy hiểm, tác động tới hệ thống khách hàng.