SỮA CHỮA THIẾT BỊ

Khi thiết bị hư hỏng, khách hàng mang thiết bị sửa chữa quan tâm: • Thiết bị trôi nổi ngoài thị trường, nhiều hàng giả, hàng nhái,… • Mua thiết bị thay thế với giá mắc hơn giá thị trường. • Sợ thiết bị của mình sẽ bị thay thế trong quá trình sửa chữa.

GIẢI PHÁP SMB

GIẢI PHÁP SMB

Internet là một phần không thể tách rời với hoạt động kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp. Xây dựng một hệ thống mạng tiêu chuẩn, ổn định, bảo mật là nền tảng ban đầu cho sự phát triển vững vàng của doanh nghiệp. Giải pháp được xây dựng trên nền tảng, tài liệu thiết kế tham khảo được tinh chỉnh lại cho phù hợp với điều kiện về tài chính.