BẢO TRÌ HỆ THỐNG

     

Sự ổn định và hiệu quả của hệ thống CNTT giúp khách hàng luôn yên tâm trong mọi hoạt động sản xuất. Để đảm bảo được điều đó, khách hàng luôn cần một kế hoạch bảo trì định kì hệ thống hợp lí. Nếu không được bảo trì hợp lý sẽ gặp những tình trạng sau:

• Hệ thống hoạt động chậm, độ trễ cao, hiệu quả công việc giảm mạnh.

• Không xác định được các nguy cơ tiềm ẩn trong hệ thống để kịp thời có biện pháp xử lí, khắc phục.

• Thiết bị dễ hỏng hóc, giảm tuổi thọ đáng kể.