SỮA CHỮA THIẾT BỊ

     

Khi thiết bị hư hỏng, khách hàng mang thiết bị sửa chữa quan tâm:

• Thiết bị trôi nổi ngoài thị trường, nhiều hàng giả, hàng nhái,…

• Mua thiết bị thay thế với giá mắc hơn giá thị trường.

• Sợ thiết bị của mình sẽ bị thay thế trong quá trình sửa chữa.