IT SERVICES

     
☘️☘️UY TÍN & CHUYÊN NGHIỆP☘️☘️
?? Công ty bạn đang cần nhân viên IT?
?? Công ty bạn đang gặp vấn đề về công nghệ thông tin?
Mọi vấn đề của bạn sẽ được công ty chúng tôi hỗ trợ.
📥📤SAIGONLAB là một công ty dịch vụ phát triển năng động và chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Chúng tôi đã tập hợp được một đội ngũ nhân viên với trình độ chuyên môn cao do chính công ty đào tạo.
🧰🧰🧰 Các dịch vụ do SaigonLab cung cấp:
- IT onsite/IT helpdesk/ Quản trị ủy quyền
- Tích hợp hệ thống
- Các biện pháp bảo mật hệ thống mạng.
- Các giải pháp về tích hợp hệ thống.
- Các lĩnh vực về đào tạo công nghệ thông tin….
:point_right: Lợi ích dịch vụ của SaigonLab:
- Một hợp đồng duy nhất quản trị toàn hệ thống CNTT bất kể có bao nhiêu điểm sử dụng.
- Được hỗ trợ với một đội ngũ IT chuyên nghiệp nên không phụ thuộc vào năng lực bất kì cá nhân nào.
- Người sử dụng dịch vụ được sử dụng theo qui trình ITIL.
- Chi phí trả theo nhu cầu sử dụng và qui mô hệ thống.
- Có được thông tin hệ thống theo yêu cầu, không phụ thuộc vào cá nhân IT.
- Được tư vấn miễn phí về hệ thống CNTT.
- Được cảnh báo về các nguy cơ bảo mật và sự cố hệ thống.
- Được hưởng mức giá ưu đãi khi có nhu cầu đầu tư hoặc nâng cấp hệ thống.
-----------------------------------------------
SAIGONLAB SERVICE
🏦🏦🏦Lầu 3, 643 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận
☎️☎️☎️ Liên hệ 0902554684 - Ms.My
🖲🖲🖲Mail: my.lam@saigonlab.vn