BẢO HÀNH MỞ RỘNG

     

Để tối ưu hóa hiệu suất làm việc của hệ thống CNTT, khách hàng cần đảm bảo rằng các thiết bị luôn hoạt động trong tình trạng tốt nhất 24/7. Nhưng đối với các thiết bị đã quá thời gian bảo hành của hãng, khách hàng phải đối mặt với các rủi ro tiềm ẩn như: