<

Ứng dụng hội nghị truyền hình Lifesize cho lĩnh vực tài chính

Các tổ chức tài chính liên tục phải điều chỉnh để thay đổi nhanh chóng trong thị trường toàn cầu ngày nay.
Khi những người làm việc trong lĩnh vực tài chính cần phải cộng tác với các đồng nghiệp, hội viên và khách hàng về những biến động trên thị trường hiện nay, giải pháp họp trực tuyến từ Lifesize cho phép bạn làm như vậy một cách đơn giản, hiệu quả về chi phí mà không cần phải di chuyển.

Dưới đây là những điều giúp người dùng khám phá bằng cách nào thiết bị hội nghị truyền hình từ Lifesize sẽ giúp họ tạo ra những cuộc giao tiếp để đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Đẩy mạnh truyền thông

Các công ty cung cấp dịch vụ tài chính luôn phải giữ vị trí đứng đầu của việc thay đổi liên tục các quy định và chính sách tài chính. Đó có thể là điều khó khăn khi trao đổi với nhau về những thay đổi trong chính sách quan trọng giữa các công ty với lực lượng nhân lực bị phân tán hoặc đang đi công tác ở các nơi khác nhau.