<

Giải pháp họp trực tuyến tiện lợi với Cisco Meeting Server

Giải pháp họp trực tuyến Cisco Meeting Server dựa trên quan điểm đơn giản hóa cho người dùng cuối. Mọi người không cần phải biết hệ thống hội nghị truyền hình của họ sử dụng thiết bị nào, hoặc lo lắng liệu họ có thể kết nối với nhau hay không. Thay vào đó, người dùng sẽ đạt được khả năng kết nối trơn tru và cảm nhận được sự đơn giản, đồng nhất khi trải nghiệm hệ thống.

Các mô hình triển khai

a. Mô hình với các thiết bị Endpoint nội bộ

CMS đóng vai trò là một thiết bị điều khiển họp trực tuyến đa điểm.

Các điểm cầu hội nghị truyền hình kết nối với nhau thông qua CMS theo đường mạng nội bộ.

b. Mô hình với các thiết bị Endpoint và Mobile từ Internet

CMS đóng vai trò là một thiết bị điều khiển đa điểm.

Các điểm cầu kết nối với nhau thông qua CMS theo đường mạng nội bộ.