<

Giải pháp truyền thông hợp nhất cho ngành công nghiệp tài chính

Ngày nay, cụm từ tích hợp hệ thống và truyền thông hợp nhất đã không còn xa lạ đối với nhũng công ty, tập đoàn có sử dụng hệ thống mạng thông tin liên lạc lớn, đặc biệt là với những nơi cần hệ thống bảo mật cao như ngân hàng và bảo hiểm.

Dù là loại dịch vụ tài chính nào mà bạn cung cấp, các giải pháp truyền thông thế hệ tiếp theo của Avaya được tùy chỉnh, tích hợp hệ thống để có thể giúp bạn cung cấp cho mỗi khách hàng trải nghiệm được cá nhân hóa vào bất cứ thời gian nào, trên bất cứ thiết bị nào – theo những cách làm cho những bộ lưu trữ của khách hàng trở nên hiệu suất và hiệu quả về mặt chi phí cho doanh nghiệp của bạn.

Giải pháp truyền thông hợp nhất Avaya cho ngành ngân hàng sẽ giúp bạn:

• Hiểu khách hàng của bạn bằng cách sử dụng sức mạnh của phân tích dữ liệu, vì vậy bạn có thể cung cấp cho họ với các loại dịch vụ được cá nhân hóa như họ muốn trong mọi tương tác.

• Tăng lợi nhuận bằng cách kiểm soát chi phí, giảm vay, và tăng ROI cao hơn từ đầu tư công nghệ của bạn.

• Giảm thiểu rủi ro và tăng lòng trung thành với các tính năng chống gian lận và bảo mật giúp bạn bảo vệ khách hàng của bạn và cung cấp dịch vụ tốt hơn bên cạnh sự hài lòng.

• Nâng cao năng suất với giải pháp trung tâm liên lạc tiên tiến kết nối các đại lý, khách hàng và thông tin một cách hiệu quả và liên tục.