<

Giải pháp truyền thông hợp nhất Avaya cho ngành công nghiệp tài chính

Ngày nay, cụm từ tích hợp hệ thống và truyền thông hợp nhất đã không còn xa lạ đối với nhũng công ty, tập đoàn có sử dụng hệ thống mạng thông tin liên lạc lớn, đặc biệt là với những nơi cần hệ thống bảo mật cao như ngân hàng và bảo hiểm.

Khách hàng của bạn muốn tương tác với công ty của bạn trên các điều khoản riêng, lịch trình, và các thiết bị của họ. Họ muốn những phương án lựa chọn tự phục vụ nhằm có được những dịch vụ nhanh hơn – với khả năng tiếp xúc với một người có thực ngay lập tức nếu họ cần thêm phụ trợ. Họ muốn biết rằng dữ liệu cá nhân của họ có an toàn và bảo mật hay không, nhưng phải dễ dàng truy cập khi họ cần nó. Trong nhiều trường hợp, khách hàng muốn bạn biết họ là ai và họ cần gì, vì vậy mà mọi tương tác có thể trở thành trải nghiệm cá nhân trên tất cả các kênh truyền thông. Từ đó, cụm từ truyền thông hợp nhất ra đời, nhằm đem lại những ứng dụng phù hợp với nhu cầu của khách hàng.