<

Cisco Meeting Server

Giải pháp hội nghị truyền hình dành cho mọi người

Giải pháp họp trực tuyến Cisco Meeting Server được sáng chế dựa trên nền tảng tích hợp âm thanh, hình ảnh và tương tác web với nhau để đáp ứng nhu cầu của những môi trường làm việc hiện đại. Giải pháp này có thể hoạt động với cơ sở hạ tầng của bên thứ ba và cung cấp trải nghiệm người dùng thú vị, trực quan. Giải pháp hội nghị truyền hình này cũng có thể dễ dàng điều chỉnh quy mô, có thể mua gói tất-cả-trong-một, đề nghị mua bản quyền đa điểm dựa trên nhu cầu người dùng.

Các tính năng của giải pháp họp trực tuyến Cisco Meeting Server

Trải nghiệm cuộc họp trực tuyến tốt hơn

Giải pháp Cisco Meeting Server cung cấp trải nghiệm người dùng trực quan, đơn giản với chất lượng đường truyền tốt hơn.