<

Màn hình chuyên dụng hỗ trợ đắc lực cho khối Dịch vụ công và Nhà nước

Màn hình quảng cáo chuyên dụng không chỉ được dùng cho các nơi kinh doanh thực phẩm hay giải trí, cũng chẳng phải chỉ có các trung tâm thương mại hoặc cửa hàng mới có thể dùng. Đối với khối Dịch vụ công và Nhà nước, các màn hình chuyên dụng này lại đem đến những lợi ích chưa thể ngờ tới.

Các trung tâm dịch vụ của cơ quan Nhà nước có thể sử dụng màn hình chuyên dụng để quản lý, hiển thị các dịch vụ và quy trình. Các màn hình này có thể chia không gian hiển thị thành nhiều phần trên cùng một màn hình. Đơn cử như cách hiển thị như sau: Màn hình được chia làm ba phần, với một phần lớn chiếm nửa màn hình, phần nửa còn lại được chia đôi. Phần nửa lớn hiển thị số thứ tự đang được gọi, một nửa nhỏ của phần còn lại hiển thị quầy đó phục vụ dịch vụ gì, phần nhỏ còn lại trình chiếu các điều cần lưu ý, các giấy tờ yêu cầu phải trình. Mỗi quầy trang bị một màn hình. Như vậy, các tư vấn viên không phải trả lời người dân các giấy tờ cần có nữa, không còn cần phải hướng dẫn họ chuẩn bị các giấy tờ gì cho thủ tục nào, cũng không cần phải có người trả lời cần dịch vụ nào thì đến quầy số mấy. Tất cả những công việc này, các màn hình LED chuyên dụng đã làm thay. Tại các cửa ra vào của các trung tâm này, có thể đặt các màn hình có chân đứng để hướng dẫn số quầy của các dịch vụ, cũng như các sự kiện sắp diễn ra.