<

Điện toán đám mây và vấn đề bảo mật trung tâm dữ liệu

Tính bảo mật, bảo toàn thông tin là yếu tố quan tâm đầu tiên của doanh nghiệp khi sử dụng công nghệ điện toán đám mây để quản lý hệ thống trung tâm dữ liệu.

Công nghệ điện toán đám mây hay ảo hóa máy chủ bao gồm các thành phần là tài nguyên vật lý, các phần mềm ảo hóa, máy ảo, hệ điều hành. Tuy nhiên những thành phần này đều tồn tại các vấn đề bảo mật.

Người dùng công nghệ điện toán đám mây sẽ phải đánh giá khả năng rủi ro trước khi áp dụng mô hình này. Với công nghệ điện toán đám mây, người dùng – doanh nghiệp có thể quản lý, sử dụng trung tâm dữ liệu của mình một cách linh hoạt, có thể truy cập dữ liệu ở bất cứ đâu nhờ việc lưu trữ dữ liệu trên các đám mây thông tin tại các máy chủ mà không cần phải mang theo các bộ lưu trữ dữ liệu cồng kềnh hoặc lo lắng vấn đề quên đem theo, vấn đề bảo mật hay bị các phần mềm gián điệp tấn công. Tuy nhiên, vấn đề cần xác định là người dùng không thể quản lý hoàn toàn dữ liệu, vì vậy những thay đổi trong mô hình điện toán đám mây hoặc những ứng dụng sẽ làm tăng hoặc giảm rủi ro. Đối với gói dịch vụ sử dụng những ứng dụng với thông tin rõ ràng, có công cụ tiên tiến và tích hợp hệ thống thích hợp sẽ giúp giảm rủi ro về tính bảo mật. Đối với những ứng dụng không tương thích với hệ thống sẽ làm gia tăng rủi ro về tính bảo mật.