<

Sự phát triển của thiết bị họp trực tuyến

Video như là một dịch vụ

Từ phần cứng và thiết bị đến các giải pháp dựa trên web cho các giải pháp dựa trên đám mây, hội nghị truyền hình đang trên đà phát triển. Mô hình hội nghị truyền hình theo phòng sẽ vẫn là một yếu tố lâu dài, tuy nhiên, các giải pháp dựa trên đám mây ngày càng trở nên phổ biến.

Sự thừa nhận

Khi mới bắt đầu, chi phí là một nhược điểm lớn của những giải pháp họp trực tuyến. Bởi vì giá quá cao (đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ), triển khai thì lại chưa mang lại hiệu quả cao.  May mắn thay, công nghệ ngày một hoàn thiện và các giải pháp hiệu quả về chi phí đã được thực hiện. Giá băng thông mạng giảm và sự xuất hiện của các giải pháp video thông minh thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi.

Thay đổi phương thức giao tiếp

Email và viễn thông là các hình thức giao tiếp kinh doanh được nhiều doanh nghiệp sử dụng. Tuy nhiên, các phòng họp hiện nay đã được kết hợp nhiều giải pháp video để tăng cường các cuộc họp.