<

Giải pháp camera quan sát cho giao thông vận tải

Nhiều cơ quan và các công ty đã phát hiện ra những lợi ích của sản phẩm độc đáo dành cho giao thông vận tải mà  Axis cung cấp. Nó mang lại cho họ hình ảnh tinh thể rõ ràng, cả trong thời gian thực lẫn bản thu. Nó còn có thể cho phép bất kỳ người có thẩm quyền được phép truy cập thông tin liên quan từ bất cứ nơi nào, vào bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, nó cho phép cảnh báo sự cố và báo động tự động. Và nó tạo ra một nền tảng giám sát video hiệu quả về chi phí, linh hoạt và chứng minh tương lai.

Axis là hãng đứng đầu thế giới về lĩnh vực IP video, có thể cung cấp trợ giúp cho khách hàng của mình để:

- Tạo ra một môi trường giao thông an toàn hơn.

- Giảm thiểu các chi phí bởi sự phá hoại và sơn vẽ graffiti.

- Giám sát hàng hóa và tài sản hiệu quả.

- Giảm thiểu thời gian ứng phó sự cố.

- Nhanh chóng quyết định ứng phó sự cố.