<

Giải pháp Camera Axis cho các cảng biển

Nâng cao an ninh cửa khẩu – bảo vệ hàng hóa quan trọng

An ninh hải quan không chỉ là vấn đề bảo vệ số lượng lớn các hàng hóa có giá trị mỗi ngày ra vào trong các cảng mà còn là vấn đề an ninh tại các cơ sở hạ tầng quan trọng. Để giải quyết vấn đề này hiệu quả, rất nhiều những nhà có thẩm quyền tại các cảng hải quan đã chọn giải pháp camera quan sát của Axis.

Nâng cao hiệu quả hàng ngày

Việc giám sát các kiện hàng ra vào hàng ngày tại các bến cảng và giám sát an ninh tại cửa hải quan sẽ trở nên dễ dàng nhờ mạng lưới Camera An ninh giám sát sử dụng mạng IP của Axis. Từ đó có thể điều khiển từ xa quản lý mã số kiện hàng, các giao dịch và kiểm tra tại cửa kiểm soát. Ngoài ra, hệ thống camera này sẽ giúp cho việc xác định nguyên nhân các kiện hàng vận chuyển bị hư hỏng chính xác hơn.

Các tiện ích đặc biệt

Với Axis, các doanh nghiệm có được giải pháp giám sát linh hoạt mở rộng theo nhu cầu. Thêm vào đó, lợi ích các doanh nghiệp thu được từ  khả năng trong phạm vi rộng lớn của camera quan sát Axis giúp giảm chi phí và tiết kiệm thời gian quý báu.