<

Giải pháp hội nghị truyền hình Avaya (Radvision) 4 điểm (cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)

Để đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng về các sản phẩm hội nghị truyền hình, Công ty Saigonlab chúng tôi cung cấp trọn gói một giải pháp hội nghị truyền hình Radvision 4 điểm chất lượng HD như sau:

1. Thành phần hệ thống:

- 01 bộ thiết bị Radvision Scopia XT5000

- 01 phần mềm điều khiển đa điểm (MCU mềm) Radvision Full MCU4 License Package

- 03 bộ thiết bị Radvision Scopia XT4200

- 04 bộ thiết bị phụ trợ bao gồm: 01 màn hình hiển thị, 01 UPS lưu điện và 01 kệ đỡ thiết bị

- 01 gói chi phí lắp đặt và phụ kiện cho toàn bộ hệ thống

- Dịch vụ bảo hành 12 tháng cho tất cả thiết bị

2. Nguyên tắc hoạt động của hệ thống:

 Hai điểm đầu cuối gọi cho nhau thông qua địa chỉ IP của mỗi điểm. Phần mềm điều khiển đa điểm (MCU mềm) Radvision Full MCU4 License Package có chức năng điều khiển hội nghị đa điểm từ các điểm đầu cuối gọi vào hội nghị. Các điểm đầu cuối gọi vào hội nghị thông qua địa chỉ IP của điểm trung tâm. Điểm trung tâm cũng có thể gọi đến các điểm nhánh thông qua địa chỉ IP của các điểm nhánh.