<

Giải pháp bảo mật ứng dụng

Giải pháp tường lửa hệ thống ứng dụng Web (Web application Frewall – WAF)

  • Lợi ích: cho phép ngăn chặn các hành vi tấn công vào ứng dụng Web, liên tục giám sát hệ thống ứng dụng Web và cung cấp các cảnh báo nếu xuất hiện các lỗ hổng trên ứng dụng.
  • Tính năng:

- Quản lý lưu lượng web

- Bảo vệ ở tầng 7 (theo mô hình OSI)

- Giám sát các giao thức HTTP/S

- Bảo vệ các ứng dụng và dữ liệu trước các loại tấn công trái phép

- Phân tích sâu các gói tin di chuyển trong các lưu lượng đi ra/ vào từ máy chủ dịch vụ Web