<

Giải pháp bảo mật mạng

Giải pháp tường lửa đa năng UTM

  • Lợi ích: bảo vệ cổng hệ thống (gateway), ngăn chặn các rủi ro từ môi trường Internet.
  • Tính năng:

- Lọc web

- Chống xâm nhập (IPS)

- Chống DDoS

- Chống virus, spam

- Lọc các cổng dịch vụ

- Giám sát ứng dụng và người dùng

Giải pháp chống xâm nhập và chống tấn công từ chối dịch vụ (DDoS)

  • Lợi ích: thiết bị chuyên dụng ngăn chặn hình thức tấn công DDoS.
  • Tính năng:

- Ngăn chặn các hình thức xâm nhập

- SSL offload

- Chống tấn công DDoS