<

Giải pháp Bảo mật đầu cuối

Giải pháp giám sát truy cập

  • Lợi ích: đảm bảo các quy định/ chính sách an ninh trên hệ thống được tuân thủ.
  • Tính năng:

- Đảm bảo các đầu cuối phải tuân thủ các chính sách trước khi truy cập tài nguyên hệ thống như: phải cập nhật bản vá mới nhất, phải cài đặt chương trình anti-virus theo quy định …

- Tích hợp với các thành phần trên hệ thống cô lập các máy tính không tuân thủ chính sách, tự động sửa chữa hay áp đặt các chính sách lên các máy không tuân thủ, …

Giải pháp bảo mật đầu cuối

  • Lợi ích: cho phép ngăn chặn các nguy cơ bảo mật có thể gây hại cho đầu cuối.
  • Tính năng:

- Chống thất thoát dữ liệu.

- Chống virus/ spyware/…

- Lọc các liên kết web có hại.

- Chống tấn công trên đầu cuối (Hosted-IPS).

- Mã hóa các thông tin quan trọng.

- Giám sát các ứng dụng cài đặt trên đầu cuối.