<

Ứng dụng hội nghị truyền hình và bảng thông minh vào giáo dục và đào tạo

Cùng với sự phát triển của công nghệ, các thiết bị nghe nhìn (camera, TV, smartphone...) bảng thông minh smart board phát triển nhanh chóng và đa dạng. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến các thiết bị hội nghị truyền hình hỗ trợ rất lớn cho ngành giáo dục. Một bộ thiết bị chỉ với camera thu hình, micro đa hướng, màn hình tivi là dễ dàng kết nối cùng nhau qua âm thanh giọng nói, hình ảnh.

Đối với nền giáo dục trước kia nhấn mạnh tới phương pháp dạy để ghi nhớ, thì ngày nay trọng tâm của giáo dục là rèn luyện và phát triển cho người học tính chủ động, tương tác nhanh để phù hợp với tốc độ phát triển của cuộc sống. Do đó, việc sử dụng các thiết bị truyền hình hoặc bảng thông minh smart board, e board sẽ mang lại nhiều hiệu quả cho giáo viên và người học cùng nhìn thấy nhau, cùng chia sẻ thông tin, và thảo luận với nhau như một lớp học mà không cần phải di chuyển để gặp mặt.

Tại các trường học có nhiều trung tâm hay chi nhánh, hội họp là công việc không thể thiếu của những giáo viên để phát triển tổ chức. Họp trực tuyến thông qua thiết bị hội nghị truyền hình và bảng thông minh smart board sẽ mang lại nhiều thuận tiện khi nhiều giáo viên tại mỗi trung tâm không cần phải di chuyển mất thời gian, không cần phải quan tâm nhiều đến điều kiện thời tiết mà toàn thể giáo viên vẫn có thể cùng nhau trao đổi những vấn đề để phát triển tổ chức.