<

Teleradiology giải pháp chẩn đoán hình ảnh từ xa

Giải pháp chuẩn đoán hình ảnh từ xa PACS và RIS hướng đến việc tạo điều kiện cho công việc chẩn đoán hình ảnh điện tử trở nên dễ dàng hơn cũng như linh động hơn trong phương thức lưu trữ và truy xuất dữ liệu.

Đơn giản hơn có thể hiểu Teleradiology chính là một tổ hợp giải pháp tổ hợp phần mềm và phần cứng có nhiệm vụ thu nhận, lưu trữ, hiển thị, chuyển giao những hình ảnh chụp từ X-quang, MR, cộng hưởng từ, siêu âm, nội soi, điện tim, điện não đồ…

Cụ thể PACS sử dụng định dạng chuẩn để lưu trữ và chuyển giao hình ảnh từ thiết bị y tế được gọi là DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine (đồng thời cũng có thể đóng gói dữ liệu không phải hình ảnh trong định dạng DICOM, chẳng hạn như định dạng PDF và JPG)… sau đó cho phép người dùng truy cập và tái tạo lại các hình ảnh đã được lưu trữ dưới nhiều đinh dạng khác nhau hỗ trợ tối đa cho việc hội chẩn từ xa.