<

Telediagnostics giải pháp hội chẩn từ xa

Telediagnostics là một trong những giải pháp cụ thể của phương thức điều trị từ xa - Telemedicine (bên cạnh đó còn có giải pháp về chẩn đoán hình ảnh từ xa theo phương thức Teleradiology). Nói một cách đơn giải Telediagnostics là phương thức truyền tải trực tiếp tất cả các dữ liệu từ phòng mổ bao gồm:

  • Tín hiệu từ các thiết bị sinh tồn (máy tim, phổi nhân tạo...);
  • Hình ảnh tổng thể phòng mổ;
  • Tín hiệu video trực tiếp từ các thiết bị mổ (camera gắn trên đèn không hắt bóng, camera trường mổ - thiết bị nội soi...)

Đến với các điểm cầu khác nhau như phòng hội chẩn, phòng lãnh đạo bệnh viện hoặc hội trường... tạo dữ liệu đầu vào cho việc thảo luận, chỉ đạo các quyết định về hội chẩn cũng như thao tác mổ giúp ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp.