<

Các giải pháp điện toán đám mây

Các giải pháp điện toán đám mây của SUN MEDIA giúp khách hàng có khả năng thiết lập, triển khai và sử dụng các dịch vụ đám mây có mức độ an toàn cao.Không giống như các phương pháp lai khác, chiến lược điện toán đám mây của chúng tôi cho phép tính di động trên toàn bộ khối lượng công việc InterCloud. Cơ sở hạ tầng toàn cầu dựa trên các chuẩn mở điều này làm cho chúng tôi có thể giúp bạn khắc phục an ninh, quản lý, và các vấn đề tuân thủ bạn đang phải đối mặt với các giải pháp công cộng và đám mây lai hiện có.

Internet - Tất cả mọi thứ đang dẫn đến sự đổi mới và cơ hội kinh doanh nhanh chóng, cùng với những thách thức mới cho các nhà lãnh đạo CNTT. Nhiều công ty đang tìm kiếm để cải thiện kinh doanh với các dịch vụ trực tuyến mới thúc đẩy tăng trưởng trong khi giảm chi phí, giảm thiểu rủi ro và tăng sự nhanh nhẹn. Môi trường đa đám mây đang ngày càng được ưa chuộng.