<

Hợp nhất trung tâm dữ liệu

Các trung tâm dữ liệu được hợp nhất cho một loạt các lý do để giảm sự dư thừa như là kết quả của sự hợp nhất hoặc mua lại, để hỗ trợ các nỗ lực ảo hóa, hoặc để lưu trữ dữ liệu tập trung. Điều quan trọng là phải hiểu được vai trò quan trọng mà các cơ sở hạ tầng vật lý đóng trong sự thành công của chương trình hợp nhất của bạn.

  •  - Củng cố phức tạp -  Các Tủ có quản lý cáp tích hợp cung cấp nhiều không gian hơn cho luồng không khí và mật độ cáp; thiết kế mô-đun tạo ra một linh hoạt, khả năng mở rộng môi trường.
  •  - Yêu cầu băng thông -  tốc độ cao dữ liệu Giao thông vận tải (HSDT)  cung cấp chất xơ và đồng giải quang học có thể mở rộng cho các môi trường mật độ cao có chứa tăng nhu cầu băng thông.
  •  - Tầm nhìn Mạng -  Quản lý cơ sở hạ tầng vật lý  ™ (PIM ™) hỗ trợ phần mềm với quy hoạch năng lực để tối ưu hóa việc chuyển đổi sang một mạng hợp nhất.