<

Xây dựng một cơ sở hạ tầng màn hình ảo tốt hơn

Giải pháp cơ sở hạ tầng màn hình ảo của Cisco được xây dựng trên các Trung tâm dữ liệu thống nhất của Cisco, cung cấp:

- Hoạt động máy tính để bàn được đơn giản hóa với máy chủ và cáp để quản lý.

- Ít khả năng mở rộng, hiệu suất dự đoán với một trải nghiệm người dùng tốt hơn.

- Thu hồi vốn nhanh hơn và tiết kiệm hơn với một cơ sở hạ tầng tối ưu hóa.

- Có hướng dẫn rõ ràng cho ảo hóa máy tính để bàn với kiểu dáng Cisco.