<

Trung tâm dữ liệu

Giải pháp trung tâm dữ liệu tổng thể của Saigonlab bao gồm cơ sở hạ tầng, thiết kế đã được chứng minh phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất, bao quát đầy đủ mọi nhu cầu kinh doanh hiện đại. Tất cả thiết bị đến từ Cisco, IBM, HP; với đầy đủ tính sẵn sàng cao (HA) ở tất cả các cấp, cung cấp hiệu suất tuyệt vời, độ ổn định và đảm bảo thời gian hoạt động trên tất cả các dịch vụ.

Mục đích của chúng tôi luôn là sự an toàn tối; hiệu suất cao nhất và độ tin cậy của các trung tâm dữ liệu của chúng tôi, để đảm bảo hoạt động thông suốt và an toàn với chi phí thấp nhất có thể cả về kinh tế và tiết kiệm năng lượng, tất cả vì lợi ích của bạn.

Các chuyên viên kỹ thuật của SUN MEDIA có trình độ và chuyên môn cao, kết hợp với các tiêu chuẩn chuyên nghiệp của các cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu, bảo đảm thực sự cho các hoạt động kinh doanh của bạn không bị gián đoạn.