<

Giải pháp Camera cho hệ thống lớn

Duy trì giải pháp giám sát an ninh tiên tiến, rộng lớn hoặc phức tạp dựa trên các sản phẩm camera IP. Nối kết camera với phần cứng và phần mềm từ phạm vi rộng của máy chủ về các máy nhánh để tạo ra một giải pháp tùy chỉnh hoặc chuyên biệt, như vậy sẽ đáp ứng các nhu cầu hoạt động của công ty bạn - cho dù đó là một sân bay, giao thông công cộng , giám sát thành phố , hoặc bất kỳ cài đặt phức tạp khác.

Bảo vệ doanh nghiệp của bạn với một giải pháp bảo mật từng điểm cuối bằng cách xây dựng phần mềm với các dòng sản phẩm rộng lớn từ các Hãng công nghệ.

Tất cả các giải pháp của chúng tôi được thiết kế với tiêu chuẩn IP mở, có nghĩa là chúng có thể dễ dàng kết nối với các thiết bị hiện có của bạn. Chúng có khả năng linh hoạt và mở rộng, và sẽ hoạt động với hệ thống mạng, các thiết bị định tuyến, các màn hình, các máy tính, các máy tính bảng và các điện thoại thông minh.

  • Phần mềm quản lý
  • Camera
  • Thiết bị mã hóa