<

Giải pháp Camera cho hệ thống nhỏ

Hãy duy trì việc kinh doanh của bạn bằng một giải pháp giám sát hoàn chỉnh, an toàn, tối ưu về chi phí, dễ dàng sử dụng. Với giải pháp camera quan sát, sử dụng phần mềm và kết nối mạng, bạn có thể giám sát toàn bộ cơ sở của bạn .
Vì vậy, cho dù đó là cho một cửa hàng, khách sạn, văn phòng giải pháp camera quan sát bảo mật hoàn chỉnh của chúng tôi được thiết kế an toàn và mang đến cho bạn sự an tâm hơn.

Tất cả các giải pháp của chúng tôi được thiết kế với tiêu chuẩn IP mở, có nghĩa là chúng có thể dễ dàng kết nối với các thiết bị hiện có của bạn. Chúng có khả năng linh hoạt và mở rộng, và sẽ hoạt động với hệ thống mạng, các thiết bị định tuyến, các màn hình, các máy tính, các máy tính bảng và các điện thoại thông minh.

  •  - Camera
  •  - Phần mềm quản lý
  •  - Thẻ nhớ
  •  - Ứng dụng trên điện thoại thông minh