<

Giải pháp hội nghị truyền hình trên di động

Nhanh chóng và dễ dàng truyền thông cộng tác với giải pháp hội nghị truyền hình di động - cho phép người dùng tham gia các cuộc họp từ thiết bị điện thoại di động hoặc máy tính bảng.

Mobility vượt xa hơn môi trường BYOD. Nó là một môi trường mở rộng những lợi ích của sự hợp tác phong phú của các phương tiện truyền thông bên ngoài văn phòng của công ty trên bất kỳ thiết bị nào, bất cứ nơi nào, như vậy nhân viên có thể làm việc hiệu quả như họ đang ở trong văn phòng.

Tổ chức có thể cung cấp một bàn làm việc đầy đủ tính năng và an toàn bảo mật cao hoặc điện thoại di dộng để cộng tác và giải quyết các khối lượng công việc; bao gồm hình ảnh và thoại độ nét cao, nhắn tin, và chia sẻ dữ liệu cho người dùng điện thoại di động bất cứ nơi nào trên bất kỳ thiết bị. Các tổ chức cũng có thể cung cấp khả năng tương tự cho các cuộc họp đa điểm.

Phát sóng trực tiếp và theo yêu cầu sự kiện, các cuộc họp, hội thảo, đào tạo cho nhân viên, khách hàng và đối tác.