<

Giải pháp họp trực tuyến Cisco Acano (CMS) 1000

Cisco Meeting Server (CMS) 1000 hay còn được biết đến với tên gọi Cisco Acano là giải pháp họp trực tuyến mới nhất của Cisco. Nếu như các cuộc họp truyền thống phải triệu tập tất cả mọi người cùng có mặt tại văn phòng để tham gia thảo luận, hiện đại hơn với những buổi họp trực tuyến với thiết bị hội nghị truyền hình mỗi người vẫn phải đến văn phòng (nơi đặt thiết bị).

Và giờ đây giải pháp họp trực tuyến mới nhất của Cisco CMS 1000 cho phép mọi người ở nhiều nơi khác nhau vẫn có thể tham gia họp trong cùng 1 thời điểm tạo nên sự thuận tiện tối đa cho thành viên tham dự.

Giải pháp CMS 1000 hướng đến đối tượng khách hàng ngoài lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp còn có giám đốc những sở ban ngành trên cả nước hoặc những người luôn phải liên tục di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác nhưng vẫn muốn chủ trì hoặc tham gia các cuộc họp tại bơi mình công tác vào mọi lúc.