<

Thiết lập hội nghị truyền hình với công nghệ điện toán đám mây SaaS

Trước kia để thiết lập và vận hành một hệ thống hội nghị truyền hình cần đến sự tham gia của khá nhiều thiết bị như: Endpoint (thiết bị đầu cuối), license (bản quyền sử dụng), Accessories (phụ kiện)… và đặc biệt là trái tim của toàn bộ hệ thống: thiết bị MCU – 1 server giúp điểm cầu này có thể kết nối được với các điểm cầu khác. Giờ đây dưới sự phát triển của công nghệ điện toán đám mây, hệ thống họp trực tuyến lại được tinh giảm đi MCU, giúp giải pháp trở nên gọn gàng hơn, tiết kiệm chi phí hơn cho doanh nghiệp.

SaaS (Software as a Service) là một dạng chuyển giao phần mềm cho phép truy cập dữ liệu từ bất kì thiết bị nào có kết nối internet và cài đặt trình duyệt web. Mô hình này hoàn toàn đối lập với cách vận hành phần mềm truyền thống theo phương thức on-premise – người dùng cài đặt và vận hành trưc tiếp phần mềm lên máy client.