Cho thuê thiết bị phần cứng

Vấn đề của công ty bạn?

Chỉ có nhu cầu sử dụng thiết bị phần cứng trong thời gian ngắn hạn.

Việc đầu tư mua mới thiết bị quá tốn kém.

Cần một số thiết bị cho mục đích giảng dạy, tổ chức event,…. trong thời gian ngắn.

Cần thiết bị thay thế trong thời gian đợi nhập các thiết bị mới.

Dịch vụ của chúng tôi

Nhận thấy được các nhu cầu đó của quý khách hàng, công ty Sài Gòn Lab cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ cho thuê thiết bị phần cứng.

Hệ thống LAB Cisco, Jupiter ...
Hệ thống Call Center.
Hệ thống Video, Camera...
Hệ thống SMS.
Các thiết bị truyền dẫn.